Alkoholskatten viktig i EU-handel

6 October, 2021by Stefan Karlsson

Beroende på vilken bransch du ska starta företag i så är olika skatter mer eller mindre relevanta för just din verksamhet. I vissa verksamheter har alkoholskatten en stor betydelse. För i Sverige beskattas alkohol med en alldeles egen skatt. Några av de som måste ta stor hänsyn till denna skatt är de yrkesgrupper som kommer i kontakt och handlar med alkoholhaltiga drycker i sitt arbete. Ett tydligt exempel är restauranger och andra krogar som behöver särskilda fullständiga rättigheter för att få servera alkohol.

Men alkoholskatten som svenska företag betalar är en nationell skatt. Det blir således andra regler redan inom EU-länderna. I Sverige ska alkoholskatt betalas för öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol som tillverkas i Sverige, som förs in eller tas emot från ett annat EU-land eller som importeras från ett land utanför EU. Det är av utan betydelse om dryckerna kommer från ett annat land. Skatten ska ändå betalas i Sverige.

Öl, vin och andra jästa drycker, mellanklassprodukter och etylalkohol är så kallade harmoniserade alkoholvaror. Det betyder att samtliga EU-länder följer samma förfarandebestämmelser vid beskattningen. Men skattesatserna skiljer sig åt i olika medlemsland. Det är upp till varje enskilt EU-medlemsland att besluta om hur mycket skatt som ska betalas i just det landet.

Reglerna omfattar även dig som precis ska starta företag.

Import och export i EU

Införsel och utförsel betyder att varor förs in från respektive förs ut till andra EU-länder.

Import innebär att en alkoholvara förs in till Sverige från tredje land. Det är dock under förutsättning att varan inte omfattas av ett suspensivt tullförfarande. Det får inte heller vara ett suspensivt tullarrangemang. Exempelvis transitering. Med import menas också att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller ett sådant arrangemang.

Export innebär att en alkoholvara förs ut till tredje land från Sverige eller via ett annat EU-land. Det vill säga utanför EU. Med EU och EU-land menas de områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde. Med tredje land menas länder och områden utanför punktskatteområdet.

Skatt för införsel i Sverige

Alkoholskatt ska betalas för alkoholvaror som förs in till Sverige. Även om varorna redan är beskattade i något annat land. Skatt ska också betalas för alkoholvaror som tillverkas här i landet. Oavsett om tillverkningen är tillåten eller inte.

Men under vissa förutsättningar kan det vara möjligt att du får skjuta upp din skyldighet att betala alkoholskatt. Detta gäller vid tillverkning, bearbetning, lagring och flyttning inom och mellan EU-länderna.

Om du ska starta företag i Sverige och betala skatt ska du välja en bolagsform som kan passa din verksamhet. Men när du gjort detta måste du också skapa bra förutsättningar och en stark trovärdighet utåt. Om du registrerar F-skatt betalar du själv dina skatter och avgifter. Det kommer ses seriöst i dina kunders ögon. Du kan läsa mer om att registrera F-skatt på f-skatt.se

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.