Att göra årsbokslut

6 October, 2021by Stefan Karlsson

Upprätta bokslut

Som företagare oavsett storlek och aktivitet så finns det ett krav på bokslut. Alla typer av företag och föreningar måste upprätta bokslut en gång per år. Detta är ett sätt att avsluta räkenskaperna för året och ge en bild av siffrorna för vad som varit. Däremot så varierar svårighetsgraden och tidsomfattning beroende av storlek och aktivitet. Men att det ska upprättas är ett krav oavsett vilket.

Att göra ett bokslut betyder att man går igenom hela årets räkenskaper för att säkerställa att det är riktigt mot vad som hänt. Att intäkterna är hänförliga till korrekt period, att kostnaderna landar i den månad de ska tillhöra och att resultatet blir rättvisande för perioden. När det gäller balansräkningen så stäms alla balanskonton av. Det kan variera i svårighetsgrad utifrån verksamheten, men det vanliga är bankkonto, kundreskontra och leverantörsreskontra. Sedan så finns det i regel alltid några ytterligare balansposter som också behöver stämmas av men dessa finns i princip i de allra flesta och är absolut vanligast.

Fördela resultat och planera skatt

Det är också i samband med bokslutet som man kommer fram  till det slutliga resultatet på sista redan. Detta efter att man har beräknat inkomstskatt för året och gjort eventuella avsättningar för att skjuta skatt framåt i tiden. Det är alltså också viktigt med  ett bokslut för att kunna få allt rätt i bokföringen. Det är därmed inte enbart kravet som gör det viktigt utan det går helt enkelt inte att färdigställa siffrorna utan det.

Efter ett bokslut upprättats blir också siffrorna för aktiebolag offentliga och påverkar kreditvärdigheten vilket brukar uppskattas av både kunder och leverantörer och därmed är det av yttersta vikt att bokslutet både görs rätt och i tid för att kunna visa upp hur sitt företag faktiskt ser ut. Lämnas inte bokslut med tillhörande årsredovisning och deklaration i tid så till kommer straffavgifter om exempelvis 5 000 kr. Det är styrelsens uppgift att se till att detta blir utfört.

Gäller också enskilda firmor

Har man istället en enskild firma så behöver man också upprätta ett bokslut. Men detta behövs istället för att få klart sin egna privata deklaration och kunna fylla i NE-bilagan. I en enskild firma kan dock bokslutet ibland vara enklare efteråt som du inte räknar fram skatten där. Det gör du nämligen i deklarationen sen. Utan i bokslutet handlar det istället om att stämma av och sedan få fram rätt resultat. Därefter kan man sedan gå vidare till deklaration och lämna det gångna året bakom sig.

Sammanfattning

Alla bolag behöver upprätta bokslut. Är det för aktiebolag så har du sex månader på dig efter avslutat räkenskapsår att göra det. Är det istället enskild firma så är det i samband med din privata deklaration, vilket brukar infalla första dagarna i maj. Har du inte gjort ditt bokslut i tid så straffas du med dyra och onödiga avgifter som inte är avdragsgilla. Så se till att göra ditt bokslut i tid, eller ta hjälp med det från en redovisningskonsult som kan. Det kommer vara värt det.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.