Bokföring i aktiebolag

7 October, 2021by Stefan Karlsson0

Vad är bokföring?

Du som ska starta aktiebolag behöver sätta dig in i vad bokföring är. Bokföring innebär att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ett företag. Affärshändelser är in- eller utbetalningar som direkt påverkar ett företags resultat och ställning. Som underlag för affärshändelser har du kvitton och fakturor. Bokföringen ska skötas löpande. Det vanligaste är att tillämpa dubbel bokföring där ett belopp bokförs på två olika konton. Då bokförs en affärshändelse en gång på ett konto i kredit och en gång på ett konto i debet. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och andra affärshändelser så snart som möjligt men senast påföljande månad.

Alla bokföringshandlingar ska sparas i sju år och ska finnas i läsbar form, antingen som fysiska eller elektroniska dokument. Ett företags bokföring består av:

 • Verifikationer (kvitton och fakturor)
 • Grund och huvudbok
 • Resultat och balansräkning
 • Årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning

Fördelarna med bokföring

Bokföring hjälper dig att förstå hur det går med ditt företag för dig som ska starta aktiebolag. Med hjälp av bokföringen kan du varje månad få fram:

 • Hur månadens resultat blev
 • Hur var resultatet jämfört med förra månades resultat
 • Vad innebär resultatet på kort sikt och hur påverkas verksamheten på längre sikt
 • Hur mycket pengar du kan ta ut ur företaget

All information du får ut från bokföringen hjälper dig som ska starta aktiebolag när du ska fatta ekonomiska beslut i företaget.

Andra intressenter

Förutom att du själv är intresserad av hur ditt företag går finns det även andra som är intresserade av hur det går för ditt företag och hur företaget sköts. Genom att ha ordning på din bokföring kan olika intressenter få information om ditt företag. Exempel på intressenter:

 • Finansiärer – om du behöver låna pengar eller öka din kredit behöver tex banken veta att ditt företag är kreditvärdigt.
 • Skatteverket – för att kunna redovisa moms, sociala avgifter och preliminärskatt.
 • Leverantörer – om det är så att du vill handla på kredit.
 • Kunder – vid långsiktiga samarbeten ställs ofta krav på god ekonomi.
 • Investerare – om någon ska bli delägare eller skjuta till riskkapital i ditt företag

Bokföringsprogram

Det går att bokföra manuellt men det allra bästa är att använda ett bokföringsprogram. Däremot et är det inte tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som tex Excel utan du måste använda särskilda bokföringsprogram som är anpassade efter den lagstiftning som gäller för bokföring. Det finns en hel del bokföringsprogram att på marknaden. Många av dem får du pröva kostnadsfritt under en viss tid innan du behöver betala. Välj ett program som du tycker är enkelt att förstå och där du kan få bra support.

Vem ska bokföra?

Du kan välja att bokföra själv eller ta professionell hjälp. Fördelen med att bokföra själv att det kan vara billigare. Nackdelen är att det tar tid från ditt företagande och i början kan det vara svårt att bokföra eftersom det finns många regler att förhålla sig till.

Stefan Karlsson

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.