Företagande är ökande i Sverige.

21 October, 2021by Hans A Kahn

Entreprenörsandan växer

Sverige är ett land i växt och med en ökande entreprenörsanda.

Om det är på grund av, eller i trots av Corona-epidemin, så kan vi se att antalet personer som väljer att satsa på egen talang för att skapa sin egen oberoende lycka ständigt är ökande.

Under första kvartalet 2021 startade 22 386 nya företag jämfört med 20 678 företag första kvartalet 2020. En ökning med 8 procent. Första kvartalet 2020 ökade antalet nya företag med 11 procent jämfört med första kvartalet 2019.

När det kommer till at starta eget företag är realiteten att det blir alltmer enklare att starta eget företag i Sverige.

Staten lägger i högre grad till rätta för att alla som vill starta företag. Oavsett kön, ålder, födelseland och val av företagsform skall alla ha möjlighet till att bli entreprenörer.

Så jämfört med många andra länder har Sverige ett välutvecklat stöd för egenföretagare.

Enligt statistik från Bolagsverket kan vi se att siffrorna inta har varit högre sedan 2011.

 

Regionala skillnader

”Småföretagarna spelar en stor roll för kommunernas utveckling och intäkter, skapar lokala arbetsmöjligheter och bidrar till ett bredare näringsliv som är mindre konjunkturkänsligt”, Säger Boo Gunnarson, företagsexpert hos Visma Spcs.

Samtidigt kan vi se att det finns regionala skillnader på hur starkt ett nystartat företag står, och förutsättningarna för att lyckas.

Vi ser att nyföretagandet nu är ökande i 19 av 21 län, där Blekinge sticker ut med 17% högre antal registreringar än under samma period föregående år. Därefter följer Kronoberg och Västerbotten med 16%.

Norrbotten och Västmanland är dom enda länen som inte har haft någon ökning.

Vad detta kommer av är svårt att säga exakt, men vi kan se att låntagande är mindre i dessa distrikt. Vilket medför att dom står starkare i motgång och är samtidigt mindre känsliga för räntehöjningar.

Storstadsregionerna beskylls ofta i folkmun för att bara omsätta tjänsteföretag. Men även i Mellersta Norrland förändras nu näringslivet snabbt i riktning mot fler tjänsteföretag baserade på digital teknik.

En kraftig modernisering kan det kallas. Företag som tidigare vänt sig till en lokal marknad utvecklas nu snabbt till nationella och ibland internationella marknader.

Det globaliserade samhället märks även av på landsbygden i allt större utsträckning. Det kan handla om branscher som Hotell och Restaurang, Kultur, Nöje och fritid och Hälsa och sjukvård.

Som med allt annat är timing en viktig faktor om man skall lyckas. Det är viktigt att man planerar noga och väljer rätt tillfälle då uppstarten av ett företag kräver hårt dedikerat arbete och kunskap om bland annat branschen man väljer att satsa på.

 

Ta experthjälp

I ljus av detta finns det privata företag som specialiserar sig på rådgivning, tips och hjälp i uppstartsfasen. Dch hanterar dom flesta aspekt när det kommer till att registrera företag och få godkänt sin f-skattsedel så allt är i ordning när det kommer till Skatteverket.

Hans A Kahn

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.