Kostnader i samband med att starta enskild firma

6 October, 2021by Stefan Karlsson0

För att veta att veta detta finns det särskild regler att följa för den som ska starta enskild firma. först och främst, man får dra av samtliga utgifter som är nödvändiga för att man ska kunna bedriva sin verksamhet. Detta innebär att för vilka avgifter den som ska starta enskild firma får göra avdrag för skiljer sig. Det är helt beroende på vad verksamheten gör och på så sätt kräver för att fungera. Att därför jämföra två egna företagare som sysslar med olika saker går alltså inte.

Som regler kan man tänka att man får göra avdrag för det som man måste investera i för att kunna tjäna pengar i företaget. Men undantag finns alltid. I vissa områden kan det förekomma begränsningar för maximalt avdrag. Viktigt att veta för den som ska starta enskild firma är att för kostnader som är privata, alltså för familj, dig eller andra närstående får man aldrig dra av.

Det kommer alltid att finnas en tid innan verksamheten har lyckats komma igång på allvar. Därför kan det vara särskilt bra att veta för den som ska starta enskild firma att det finns utgifter som gjordes innan det började rulla på, som man får dra av. Då gäller att det handlar om inköp som skett under startåret eller året dessförinnan. Kostnaden måste vara av samma sort som om verksamheten skulle varit igång.

Man får inte heller redan ha dragit av utgifter i tidigare skede. Detsamma gäller för inventarier som tagits in i verksamheten till att räkna ut anskaffningsvärdet – i dessa fall får inte avdrag göras. Ytterligare en förutsättning är att det handlar om inköp som man skulle få gör avdrag för redan vid inköpet. I dessa fall handlar det oftast om förbrukningsartiklar.

Om den som ska starta enskild firma planerar ha anställda bör denne känna till reglerna för personalkostnader. För anställdas lön och pensionskostnader får man göra avdrag. Det gäller dock inte lön för den som ska starta enskild firma, för dennes make/maka eller dennes barn om de inte fyllt 16 år.

 

Direkt eller fördelat avdrag för den som ska starta enskild firma

När ska avdraget ske? Det kan ske antingen direkt eller fördelat över året eller flera år. För så kallade löpande kostnader dit bland annat telefon, resor och vissa typer av materia inräknas, gör avdraget direkt. För större inventeringar, så som maskiner och inventarier som kostat mer än ett halv prisbasbelopp – här gäller 22 150 kronor för inkomstår 2016 och 22 400 kronor för inkomstår 2017 – måste avdraget sträcka sig över flera år.

Vad man får och ska göra avdrag för beror helt på om inkomsten kommer genom näringsverksamhet eller av tjänst. Om inkomsten bara kommer av näringsverksamheten ska avdraget också göras i näringsverksamheten. Det gör man i en NE-bilaga.

Om inkomst bara kommer av en tjänst ska avdraget göras som ett allmänt avdrag i Inkomstdeklaration 1.

Om man i stället har inkomst av båda näringsverksamhet och tjänst ska man fördela avdraget mellan näringsverksamheten och allmänt avdrag. Detta gäller förutsatt att man håller sig inom utsatta avdragsutrymmen för de båda avdragen.

Läs mer om hur du går tillväga på starta-enskildfirma.se.

Stefan Karlsson

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.