Nu i 2022

3 January, 2022by Hans A Kahn

När vi nu lämnar 2021 kan vi nog med säkerhet säga att det är ett år vi inte kommer sakna. Men ett år som har gett oss mycket nyttig lärdom. Inte bara om världen i helhet, men också om oss själva.

Vi kan nu se att Corona kommer att följa oss vidare in i 2022. Frågan är hur vi manövrerar oss vidare med dom nya perspektiv vi har fått.

Sanningen är att av alla länder är det dom skandinaviska länderna som ekonomiskt sett har lyckats bäst, med Danmark på topp, följt av Sverige, sedan Norge på 3e plats, före USA som hamnar som nummer 4 på listan.

Längst ner på listan hittar vi länder som Storbritannien, Tyskland, Italien och Spanien. Dessa anses inte alls ha återhämtat sig ekonomiskt sedan pandemin slog till.

Mycket av detta relateras till den begränsade konsumtionen virusrelaterade konsekvenser har lett till. I kombination med reducerade turistinkomster och ökad arbetslöshet som kan anses som direkt följd av pandemin.

Men även om den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter i det nya året 2022, är det fortfarande en lång väg kvar att gå, med ständigt nya utmaningar.

 

Vägen vidare…

I dagsläget, om man frågar industriledare och VD’s i globala ledande företag framkommer det at COVID-19 i sig själv inte direkt anses vara det största hotet.

Istället är det följderna av viruset så som långsamma försörjningskedjor, brist på arbetskraft och hotet från cyberattacker som spökar hos cheferna inför nästa år.

Det framkommer at majoriteten, hela 69% oroades mest över försenade leveranser.

62% ser bristen på arbetskraft det största hotet, medan bekymmer om IT-relaterade problem uppgår till 60%.

Det är dock ingen tvekan om att alla dessa faktorer i större eller mindre grad kommer påverka den globala handelsekonomin även i det kommande året.

Och det är här den sanna entreprenörsandan kommer fram, och man kan hitta perspektiv och nya infallsvinklar för att sätta lärdomen de senaste 2 åren har gett oss.

 

 Regeringens förslag inför 2022

Inför 2022 har regeringen föreslagit flera skatteförändringar, som det särskilt för företagare kan vara bra att ha koll på. Dessa föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 där som inget annat anges.

Sajten foretagande.se  har gjort en sammanställning av förslagen från regeringen där du kan läsa en mer detaljerad beskrivning av hela listan av regeringens förslag

 

En kort sammanfattning av några förslagen för 2022:

1. Förstärkta och nya skattereduktioner för förvärvsinkomster och a-kassa.

2. Möjlighet för avbetalningsplan på anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget skall träda i kraft före månadsskiftet mars/april 2022. Samtidigt förväntas ett stort antal tillfälliga anstånd upphöra.

3. Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar som utgår från bilens miljöteknik. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2022 och ska gälla för fordon som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet.

4. Skattefri uthyrning av personliga tillgångar upp till 20 000 kronor för att minska behovet av att köpa nytt.

5. Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag.

6. Gränsen för omsättning för befrielse från mervärdesskatt (moms) höjs från 30 000 till 80 000 kronor. Förändringen skall enligt förslaget träda i kraft 1 juli.

7. Avdragsrätten för underskott från tidigare år begränsas.

 

Hans A Kahn

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.