Prioriterade stödområden med särskilda bidrag

6 October, 2021by Stefan Karlsson

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men många ser fortfarande ett stort behov av att stärka kvinnors rättigheter. Det gäller även bland de som tänker starta företag. Det är därför inte något konstigt om det finns företagare som ställer sig frågan om det finns särskilda bidrag för kvinnliga företagare.

Men det finns inga öronmärkta bidrag till något särskilt kön. Det skulle räknas som könsdiskriminering. Staten får inte öronmärka bidrag för ett visst kön. Kvotering är däremot en fråga som förekommer frekvent inom näringslivet och huruvida det finns särskilda rättigheter för kvinnor bland företagare råder det delade meningar om.

Stöd finns däremot att tillgå för olika företag. För detta ansvarar Tillväxtverket. Det kan beviljas i prioriterade stödområden. Stödområdena omfattar nästan hela Norrland samt delar av Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Kalmar och Västra Götaland.

Produktidéer kan du också få bidrag för. Bidrag till produktidéer kan ges av statliga Almi Företagspartner i respektive län. De kan ge stöd till bra produktidéer med möjlighet att kommersialiseras. Möjlighet till stöd för innovationer ser olika ut beroende på var i Sverige du bor. Om du vill veta mer hur du gör för att komma i kontakt med ett Almi-kontor i ditt län när du ska starta upp exempelvis ett aktiebolag  kan du få goda råd på starta-aktiebolag.se.

Starta företag med EU-bidrag

Du har kanske någon gång hört talas om EU-bidrag. Det finns också. Men EU har inga generella stöd för att starta företag. I vissa regioner, branscher och inom vissa prioriterade politikområden finns möjligheter till stöd. Det är viktigt att veta att för dessa stöd gäller särskilda villkor. Ett generellt villkor är att offentligt stöd inte får snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen på marknaden. Det är därför få stöd som ges direkt till enskilda företag. Det finns däremot stöd för att kompetensutveckla personal. Du kan också få rådgivning om hur du etablerar ditt företag eller skaffar affärspartner i andra EU-länder.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.