Redovisning för dig som ska starta enskild firma

7 October, 2021by Stefan Karlsson

Sedan 2016 har det äntligen blivit enklare för dig som planerar starta mindre företag att redovisa i din framtida verksamhet. Vad är det som har förändrats då? Jo, den så kallade årsredovisningslagen trädde i kraft 2016. Dessa förändringar har underlättat för de som redan har startar ett mindre företag – men också  för  dig som ska starta enskild firma – att redovisa räkenskaperna under året. Vad är det då som har blivit bättre? Bra fråga.

Förändringarna innebär bland annat att för sig som ska starta enskild firma, har det gjorts en tydligare struktur för kraven på upplysningar i noter i årsredovisningen. Dessa har dessutom blivit begränsade för mindre företag. Som kanske ditt företag kommer att bli. En annan punkt som förändringarna har inneburit är att det numera beskrivs betydligt mycket mer tydligt vad som menas med gemensamt styrda företag. Också en klarare beskrivning vad som avses med intresseföretag. Samt med ägarintresse. En skön förändring, minst sagt.

För dig som vill ha mer information, ännu tydligare förklaringar och råd om att starta enskild firma finns hemsidan starta-enskildfirma.se. Den rekommenderas varmt till dig som planerar starta enskild firma inom en snart framtid.

 

Vad ändras?

Förändringarna  i årsredovisningslagen har också inneburit att en ny generell regel som uttrycker principen att all onödig information och data helt och hållet ska utelämnas. Detta är otroligt gynnsamma förändringar för sig som ska strata enskild firma i landet. naturligtvis också för de redan etablerade mindre verksamheterna i Sverige.

Ytterligare en förändring som den relativt nya årsredovisningslagen har inneburit är att en ny fond införts. Hur fungerar den då? En så kallad utdelningsbegränsning har införts. Med det menas att ett särskilt krav ställs på att ekonomiska föreningar och aktiebolag. Detta krav aktiverar utgifter för företagets utvecklingsarbete samtidigt som det överför balanserade vinstmedel på ett motsvarande belopp till en fond. Och det är denna fond som som är det nya. Du som ska starta enskild firma bör veta att det speciella med denna fond är att den ligger under bundet kapital.

 

”Fond för utvecklingsutgifter” för dig som ska starta enskild firma

Du som ska strata enskild firma kan alltså störta ihop med något som kallas för ”Fond för utvecklingsutgifter”. Och då är det denna fond som ligger under bundet kapital. ”Fond för utvecklingsutgifter” får användas vid så kallad fondemission, nyemission och/eller täckande av underskott enligt fastställd balansräkning. Den sistnämnda punkten betyder när förlusten eller underskottet omöjligt kan täckas av fritt eget kapital.

I de fallen fonden har använts för att läggas över förlust finns det särskilda regler om vinstutdelning att följa för dig som ska starta enskild firma. Inom en tidsperiod på tre år från det att beslutet har tagits, får en vinstutdelning beslutas. Uteslutande om Bolagsverket eller någon allmän domstol ger tillåtelse till det. I de fallen det handlar om aktiebolag gäller detta om aktiekapitalet har expanderats med minst en summa som kan jämföras med den förlust som blivit täckt från fonden.

Observera, denna fond ”Fond för utvecklingsutgifter” får aldrig användas för utdelning till medlemmar eller (om det är aktuellt aktieägare). Samma förbud gäller också när det handlar om överföring från fonden till fritt eget kapital.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.