Redovisning som egenanställd

7 October, 2021by Stefan Karlsson

Om någon vill anlita ditt egenanställningsföretag måste den komma överens om för vilka uppdrag ditt företag ska vara avtalspart. Sedan ska denna part fakturera. Den egenanställde kan avtala om ersättningen för ett arbete hos en tilltänkt uppdragsgivare. Juridiskt är ditt egenanställningsföretag deras uppdragstagare. Det kommer att fakturera med F-skatt. Läs mer om F-skatt på f-skatt.se.

En person kan inte först personligen avtala om ersättningen för ett uppdrag och sedan i be egenanställningsföretaget att skicka en faktura till uppdragsgivaren. Fakturan kommer då från fel avsändare. Egenanställningsföretaget har inte ingått något avtal med uppdragsgivaren om arbete eller ersättning. Då är det då fortfarande personens A-skatt som gäller.

Det är även viktigt för frågan om vem som ska redovisa moms. Det finns ett avtal mellan den egenanställde och egenanställningsföretaget. Anställningsavtal eller liknande rättsligt förhållande gör att den egenanställde inte är en i momssammanhang beskattningsbar person. Ditt egenanställningsföretag är en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet och ska vara registrerat för moms.

Företaget kan inte fakturera en egenanställds arbetsgivare för arbete som den egenanställde utför i en annan anställning. Det kan bara fakturera andra former av uppdrag som den egenanställde får. Efter att först ha avtalat med ditt företag.

Ditt företag har samma skyldighet att redovisa arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift för egenanställda som för andra anställda. Skatteavdrag på lön som betalas ut regelbundet görs normalt enligt tabell. Vid oregelbundna löneutbetalningar görs avdrag med 30 procent av lönen. Om ett avdrag är för lågt eller för högt med tanke på den anställdes beräknade årsinkomst kan den anställde begära jämkning.

Företaget är även ansvarigt för att utfärda och bevara fakturor i enlighet med momslagen, redovisa utgående moms på de uppdrag som dina egenanställda utför och vid eventuell EU-handel lämna en periodisk sammanställning.

Ingående moms

I normalfallet har företaget rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp i verksamheten. Om den egenanställde själv gör ett inköp krävs det för företagets avdragsrätt att inköpet kan behandlas som ett utlägg för ditt företags räkning. Inköpta varor eller tjänster som i sin helhet förbrukas vid ett enskilt uppdrag kan anses som ett utlägg för företagets räkning. Ingående moms för vissa inköp kan aldrig dras av eftersom det finns avdragsförbud.

Om en egenanställd utför arbetet hos sin tillfälliga uppdragsgivare har den egenanställde normalt sitt tjänsteställe där. Ditt företag kan då inte betala ut ”skattefri” reseersättning eller traktamente för dessa resor. Företaget kan alltså inte betala ut reseersättning eller traktamente utan att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Men den egenanställde kan vid en sådan tillfällig anställning ha rätt att göra avdrag i sin deklaration för resorna. Övernattning på arbetsorten kan berättiga den egenanställde att göra avdrag för logi och ökade levnadskostnader. Men ditt företag har inte rätt till avdrag för ingående moms på sådana inköp av resor som avser den egenanställdes privata resor.

En egenanställd i ett uppdrag som behöver göra resor till andra platser än sitt tjänsteställe kan ersätta den anställdes utlägg. Den ingående momsen på dessa kostnader är avdragsgill för ditt företag om den egenanställde får ersättning för utlägget och uppdraget är momspliktigt.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.