Redovisnings-valuta för dig som ska starta aktiebolag

7 October, 2021by Stefan Karlsson

Intressant i sammanhanget är att du som ska starta aktiebolag faktiskt kan välja att ha euro som redovisningsvaluta redan från början. Då finns det viss saker som kan varar bra att veta och tänka på. Bokföringen och aktiekapitalet ska redan från start – med andra från registreringsdagen – vara i euro. Att euro är den valda valutan ska stå med i förlaget till bolagsordningen. För att detta ska gå måste även aktiekapitalet i euro kunna jämföras med minimum 25 000 svenska kronor. Detta gäller för dig som ska starta aktiebolag som ska vara privat. Om du å andra sidan ska starta aktiebolag som avser vara publikt ska summan motsvara i minst 500 000 kronor.

Vilka regler gäller?

För dig som ska starta aktiebolag måste både aktiekapitalet och redovisningsvalutan vara av en och samma valuta. Detta innebär således att om ditt aktiebolags redovisning går från svenska kronor till euro måste du räkna om hela dit aktiekapital till euro.

Hela processen att byta valuta för dig som ska starta aktiebolag, är uppdelad i tre steg. För  det första, för att få tillstånd att byta valuta till euro tas ett gemensamt beslut av bolagsstämman. Bolagsstämma tar tillsammans fastställandet om att göra ändringar i sin bolagsordning. I denna nya ordning ska det klart och tydligt stå att bolagsstämman har bestämt att just euro ska var aktiebolagets redovisningsvaluta. Inga konstigheter här inte.

Det andra steget är omräkning. Denna omräkning görs av Bolagsverket och träder i kraft när det nya räkenskapsåret har inträtt. Omräkningen sker också enligt Europeiska centralbankens växelkurs, under det förgående räkenskapsårets sista svenska bankdag. Du som ska starta aktiebolag kommer att skickas en specifik registreringsuppgift som Bolagsverket har utfärdat. I denna registreringsuppgift demonstrerar aktiekapitalet samt omräkningskursen i den nya valutan – euro.

Sist, men inte mindre viktigt är steg nummer tre, som innebär beslut och anmälan. Denna punkt sker först efter det att omräkningen är både meddelad och registrerad.  Då är det viktigt att veta för dig som ska starta aktiebolag, att i detta läge ska din styrelse framlägga de  nödvändiga förslagen till följdändring av bolagsordningen. Följdändringarna avser i första hand aktiekapital-gränserna som i detta skede fortfarande står i svenska kronor i bolagsordningen. Kom ihåg, dessa förslag måste läggas fram senast den första regelmässiga bolagsstämman som äger rum efter det att beslutet om byte av redovisningsvaluta fått sina normala konsekvenser.

Mer och lite till om att starta aktiebolag finns att läsa för dig på hemsidan starta-aktiebolag.se. Sidan är späckad med bra tips och nyttig information.

Angående årsredovisning för dig som ska starta aktiebolag

Den gamla valutan – eller när den var i svenska kronor – ska alltid redovisas för det räkenskapsår då bolagsstämman tog beslut om valutaändring. Detta ska alltså redovisas i årsredovisningen. Räkenskapsåret därefter ska redovisas i den nya valutan – eller dom i det aktuella fallet är euro.

Vid byte av redovisningsvaluta måste också det gamla räkenskapsårets balansräkning omräknas till euro. Den nya, evalverade balansräkningen utgör är viktig för det nya räkenskapsåret. Detta eftersom den utgör ingående balans för det nya räkenskapsåret.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.