7 minutes läsning

VAD ÄR F-SKATT?

Precis som att du som privatperson måste betala skatt så behöver företag göra det. Både som privatperson och företagare ska du betala preliminärskatt redan under det år då du börjar göra dina inkomster. För anställda och pensionärer gör arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren avdraget, men som privatperson eller pensionär har du inte F-skatt utan en så kallad A-skatt. När det kommer till aktieutdelningar och ränteinkomster drar utbetalaren i regel av skatt. Utbetalaren kan exempelvis vara banken. A-skatt är något som du har automatiskt om du är anställd och jobbar eller om du är pensionär. Arbetsgivaren eller pensionsutbetalaren betalar då dina sociala avgifter och gör skatteavdrag. Det är bara om du själv begär ut ett beslut om preliminär A-skatt (A-skattsedel) som Skatteverket skickar ut informationen till dig. Normalt sett så har även juridiska personer F-skatt men de kan faktiskt också enbart ha en A-skatt, även om det är väldigt ovanligt. Om man som företagare bedriver en enskild näringsverksamhet så är man i regel godkänd för F-skatt. När man är godkänd för F-skatt så innebär det att man själv ansvarar för att betala in skatter och sociala avgifter/egenavgifter för det arbete man fakturerar kund.FA-skatt är något som man har när man har någon beskattningsbar inkomst från ett annat håll parallellt med inkomsterna från ens enskilda näringsverksamhet, som till exempel lön från en anställning. Om det är så att man inte blir godkänd för F-skatt så kan Skatteverket besluta att ge en godkännande för en särskild A-skatt eller SA-skatt. En förutsättning för detta är det leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten än om man enbart gör skatteavdrag. Om en uppdragstagare inte har en godkänd F-skatt registrerad så ska den som betalar ut arbetsersättning dra av skatt på arbetsersättningen. Det här gäller oavsett om mottagaren bedriver en enskild näringsverksamhet eller är en juridisk person. Det här gör att personer eller företag som anlitar en uppdragstagare föredrar om uppdragstagaren är godkänd för F-skatt, i de flesta fall kräver de till och med det eftersom utbetalaren har samma ansvar för att dra av skatt och betala arbetsgivaravgifter som om du varit anställd när de anlitar någon utan en godkänd F-skatt.Skattesystemet fungerar så att du inte själv kan välja att betala in skatten i efterhand utan det bygger på något som heter preliminär beskattning. Preliminär beskattning sker månadsvis och det baseras på siffrorna som du har redovisat under föregående räkenskapsår.

HUR REGISTRERAR JAG F-SKATT?

Hur ansöker jag om F-skatt?

Att ansöka om F-skatt hos Skatteverket är kostnadsfritt via verksamt. Vår tjänst för att ordna med F-skatt till våra kunder är utformad för att du på ett snabbt, billigt och enkelt sätt får hjälp med din ansökan, så du slipper sätta dig in i krångliga regler och processer.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

För att du ska kunna bli godkänd för F-skatt krävs att du har för avsikt att bedriva näringsverksamhet eller bedriver näringsverksamhet. För att du ska bli godkänd för F-skatt måste din verksamhet därför uppfylla vissa kriterier.

Din verksamhet måste:

- Vara självständig

- Ha vinstsyfte

- Vara varaktig

Om jag väljer att ansöka om F-skatt via er, vad behöver jag göra?

När dina ansökningsdokument är klara så kommer du motta ett SMS och ett mejl. Dessa skickas till dig via E-post.

Vad kostar det att ansöka om F-skatt hos Skatteverket?

Ansökan om F-skatt till Skatteverket kostar inget.

Kan jag ansöka om en till F-skatt om jag redan driver en enskild firma med F-skatt?

Du kan inte ansöka om en till F-skatt som enskild näringsidkare. Däremot så kan du starta upp ett handelsbolag, aktiebolag, kommanditbolag eller en bostadsrättsförening parallellt med din enskilda näringsverksamhet och ansöka om F-skatt för det nya bolaget.

Vad krävs för att bli godkänd för F-skatt?

Bara personer eller juridiska personer som har eller som tänker starta en näringsverksamhet har rätt till F-skatt. För att Skatteverket ska anse att din verksamhet är en näringsverksamhet så behöver den uppfylla vissa kriterier. Den ska drivas självständigt under en längre tid och ha som syfte att generera vinst till företaget eller ägaren av bolaget. Ansökan måste också ske av själva personen som vill registrera sig själv eller sitt bolag för F-skatt, detta görs hos Skatteverket.

Det kan vara så att Skatteverket har anledning att tro att det inte är en näringsverksamhet som man kommer bedriva och väljer att avslå ens ansökan. Om man till exempel säger till Skatteverket att man registrerar sig för F-skatt för att kunna fakturera ett handelsbolag som man är delägare i, och på det sättet ska bedriva näringsverksamhet så avslår de i regel ens ansökan.

Andra saker som kan göra att Skatteverket avslår ens ansökan är om den som söker under de senaste två åren har brutit mot någon av de regler och villkor som Skatteverket ställer på en person eller juridisk person som ansöker om F-skatt eller om den på något annat vis tidigare missbrukat möjligheten till F-skatt på ett sätt som anses vara allvarligt. Det samma gäller om den sökande inte har deklarerat eller inte betalat svenska eller utländska skatter, har personen i fråga blivit försatt i konkurs eller har näringsförbud kan Skatteverket också avslå ens ansökan.

I några fall kan Skatteverket bevilja undantag och ge en person som till exempel inte deklarerat eller som tidigare gått i konkurs godkänt i sin ansökan om F-skatt. De gör då en särskild prövning av personen och de företag som personen har varit företagsledare för sedan tidigare. I andra fall så brukar Skatteverket sätta en karenstid på två år för en person med tidigare konkurs eller näringsförbud bakom sig.

När kan Skatteverket återkalla en godkänd F-skatt?

En fysisk eller juridisk person kan få sin F-skatt återkallad om den missköter sitt åtagande. Exempel på det här är om man inte lämnar in deklaration eller betalar lagstadgande avgifter eller skatter. Skatteverket kan även återkalla en godkänd F-skatt om företagaren inte längre uppfyller de krav som ställdes i samband med att man registrerade F-skatten från början.

Det kan innebära ordentliga problem för en företagare om den får sin F-skatt tillbakadragen eftersom flertalet uppdragsgivare enbart anlitar personer eller företag som innehar F-skattsedel. Långivare gör även ofta en sökning på ett företag eller en persons F-skatt för att den direkt avslöjar om låntagaren har någon skatteskuld. Detta syns om skulden uppgår till mer än 20 000 kronor eller om företagaren misskött sin redovisning.

Man kan även själv välja att återkalla sitt godkännande för F-skatt. Det är vanligast i samband med att man upphör med sin verksamhet eller går över till en hobbyverksamhet men det kan även ske i samband med att man går över till ett handelsbolag eller aktiebolag från sin enskilda näringsverksamhet. I vissa fall sker det i samband med att företagaren istället går över till SA-skatt.

Andra fall då F-skatten blir återkallad är i samband med konkurs eller om företagaren eller företagsledaren beläggs med näringsförbud. Ett näringsförbud kan vara mellan 3-10 år och innebär att man inte får bedriva någon form av näringsverksamhet under tiden man har det. För att få näringsförbud så behöver man ha gravt misskött företagets ekonomi eller blivit dömd för ekonomisk brottslighet, rättsprocessen som leder fram till näringsförbudet drivs av en åklagare.

Tips: Om du etablerar ett aktiebolag eller handelsbolag så är det själva bolaget som du registrerar för F-skatt och du måste således vänta på att du fått ditt organisationsnummer från Bolagsverket innan du kan ansöka om F-skatt på bolaget. Om du däremot registrerar en enskild näringsverksamhet så kan du göra din registrering för F-skatt eller FA-skatt samtidigt som du påbörjar registreringen av ditt företag hos Bolagsverket.

Generella frågor om hur det är att vara registrerad för F-skatt

Vanliga frågor vid ansökan och registrering av F-skatt.

Hur ska jag betala in sociala avgifter när jag har en godkänd F-skatt?

 • När du har en registrerad F-skatt som företagare är du själv ansvarig att betala in socialavgift. Du gör det via ett bankgiro, bg: 5050-1055. När du gör betalningen via internetbank så behöver du veta ditt eller ditt företags unika OCR-nummer. OCR-numret kan du hämta på Skatteverkets hemsida genom att fylla in personnummer eller organisationsnummer. När just du ska betala in dina avgifter kan du se på Skatteverkets hemsida genom att logga in med ditt bank-id.Om du har ett beskattningsunderlag som överstiger 40 miljoner kronor så gäller andra regler. Kontakta oss så kan vi berätta mer om detta.
 • Vad är fördelarna med att vara godkänd för F-skatt? F:et i F-skatt står för företag och är precis det. Det är en skatt som betalas av företag och näringsverksamheter. Har man ett företag så kan man ansöka om F-skatt, men för att ansökan ska bli godkänd så behöver verksamheten uppfylla en del krav som vi har berört tidigare. Det är inte vem som helst som kan bli godkänd, utan det kräver att man har en verksamhet som är mer än en hobbyverksamhet. Om man ska bli godkänd för F-skatt så krävs det att verksamheten är mer än en hobbyverksamhet. Främst vill man eftersträva företag som drivs regelbundet, kontinuerligt och under en längre tid. Man ställer de här kraven för att i största möjliga mån hålla oseriösa aktörer borta från marknaden. Sedan vill man såklart att de företag som är verksamma i Sverige skall vara av den hållbara typen och bidra till samhällets välmående. Då är det inte särskilt bra med företag som kanske drar på sig skulder som sedan inte betalas då de ekonomiska förutsättningarna för återbetalning saknas eftersom företagaren bara gjort kortsiktiga satsningar.
 • Företagarens ansvar Att ha godkänd F-skatt betyder att företagaren själv betalar in alla sociala avgifter och skatter som genereras inom verksamheten. Det är alltså annorlunda än när man som anställd har berörts av A-skatt eftersom den i sin tur betalas av arbetsgivaren. Om man har en anställning parallellt med sin enskilda näringsverksamhet så kan man bli godkänd för FA-skatt, det vill säga båda typerna av skatt. Man ska dock vara noggrann med att skilja dem åt, då F-skatten endast får användas i de fall där arbetet utförts i ens enskilda näringsverksamhet.
 • Mer jobb med F-skatt När man är godkänd för F-skatt så blir det lättare för uppdragsgivare och kunder att anlita ett företag och ta del utav de tjänster som detta företag erbjuder. Det här eftersom kunden vet att företaget som de anlitar själva betalar sina statliga avgifter och skatter så de behöver inte själva bekymra sig om detta. De betalar för de tjänster eller produkter de köper och behöver inte tänka på något annat än så. För dina kunder är det således väldigt mycket mer fördelaktigt att anlita ett företag som har en godkänd F-skatt eftersom de slipper betala socialavgifter eller skatt på köpet de gör av dig. Detta ger även oftast ett mer fördelaktigt pris än om ett företag måste anställa och betala de avgifter som följer med detta.
 • Visa att du har en godkänd F-skatt När man är godkänd för F-skatt så är det bra att vara tydlig med det så att alla potentiella samarbetspartners och kunder förstår att de har att göra med en seriös och ansvarsfull företagare som driver sin verksamhet i enlighet med de regler som ställs på en näringsidkare som har en godkänd F-skatt. Det är således rekommenderat att man skriver att man innehar F-skatt på de dokument man levererar till kund, till exempel på sina offerter och fakturor så det framgår tydligt. Om det är så att någon vill verifiera att företaget innehar en godkänd F-skattsedel så går det bra att visa upp sitt fysiska bevis som man får från Skatteverket. Det går även för kunder och uppdragsgivare att göra en sökning på nätet för att se om ett företag innehar en godkänd F-skatt, eller kontakta Skatteverket direkt för att kontrollera vilken form av skatt som de ska betala.
 • Vad är skillnaden mellan F-skatt, FA-skatt, A-skatt och SA-skatt? Sverige har fyra olika former av skattsedlar. F-skatt är en skattsedel för företaget eller den enskilde näringsidkaren. FA-skatt har man när man som enskild näringsidkare har en anställning parallellt med sin enskilda näringsverksamhet. A-skatt är det man har som anställd. SA-skatt är något ovanligare än de övriga formerna av skattsedel och är det man innehar när man har en särskild A-skatt vilken oftast är reserverad för bland annat ägare av handelsbolag och näringsverksamheter som antingen inte har en egen F-skatt registrerad på bolaget eller som av någon anledning inte lyckas godkänna bolaget för F-skatt eller själva kan inneha FA-skatt. Fysiska personer har rätt till samtliga former av skattsedel medan juridiska personer enbart har rätt till F-skatt förutom i några mycket speciella undantagsfall.
 • F-skatt När man som enskild företagare eller juridisk person är godkänd för F-skatt så betyder det att man själv ansvarar för att betala in socialavgifter och skatt till Skatteverket. När man själv eller ens bolag är godkänt för F-skatt så får man en så kallad preliminärskatt vilken baseras på förväntade inkomster i företaget och betalas in varje månad. I samband med deklaration så justeras summan. De företagare som innehar F-skatt ska uppge det tydligt på alla fakturor som företaget skickar ut. Det här görs enkelt genom att ange "godkänd för F-skatt" eller liknande formulering på de fakturor man skickar ut.
 • FA-skatt FA-skatten är reserverad för fysiska personer som har inkomst både från en anställning och ett företag. I vissa sällsynta fall så kan det dock göras undantag, och det är för juridiska personer eller delägare i bolag som är bosatta utomlands. FA-skatt är en sammanslagning av F-skatt och A-skatt. I det här fallet så innehar man en A-skatt när man är anställd hos ett företag och det anges i anställningsavtalet. F-skatten använder man sedan när man bedriver verksamhet i sitt eget företag.
 • A-skatt Alla som är anställda betalar A-skatt och innebär kortfattat att det är företaget som anställd personen som ansvarar för att alla socialavgifter och pension betalas in enligt de regler som Skatteverket ställer på företaget i fråga. A-skatt behöver man inte söka om utan ges till alla som inte har någon annan typ av skattsedel. En juridisk person kan bara i vissa särskilda fall registrera sig för A-skatt men särskilda omständigheter råder i regel och det är väldigt sällsynt.
 • SA-skatt SA-skatt är en speciell typ av A-skatt. Arbetsgivaren betalar in skatt från anställning precis som med A-skatt och den anställde betalar in en särskild skatt till Skatteverket som är fristående från A-skatten. Det är vanligast med SA-skatt när man har ett kommandit- eller handelsbolag. Men det går faktiskt att vara godkänd för SA-skatt när man bedriver näringsverksamhet men inte har ansökt om F-skatt eller om man av någon anledning inte kan bli godkänd för att inneha en F-skattsedel. Ett exempel på en sådan situation kan vara när man som person ska betala in skatt eller andra avgifter för fastigheter eller något annat som inte täcks av A-skatten och det kan även gälla den person som har en utländsk arbetsgivare som inte har något fast driftställe i Sverige. I de fallen måste den anställda själv betala in Skatt och alla andra avgifter.
 • Hur beräknas min F-skatt? Din F-skatt innebär att du som företagare ansvarar för att sköta inbetalningen av dina socialavgifter och skatter. Det är Skatteverket som beslutar om en person har tillåtelse att bedriva näringsverksamhet och att verka som företagare. F-skatten betalas för den vinst som företaget gör.
 • Betalas och uppskattas i förväg Till skillnad från när man har A-skatt som man betalar som anställd på sin löneinkomst så betalas F-skatten i förväg. Därför är det viktigt att man har kontroll över sin verksamhet som företagare och har en rimlig uppfattning över hur företagets försäljning, vinst och omsättning kommer att se ut. Den preliminärt uträknade skatten betalar man sedan in, en månad i taget under näringsåret. Naturligtvis stämmer Skatteverket av den inbetalda skatten gentemot deklarationen så att inbetalningarna inte är för stora eller för små i slutändan. Det är dock fördelaktigt att ligga så nära det verkliga beloppet som ska in i slutändan så att man inte riskerar att hamna i situationen då man behöver betala in stora belopp som man inte har förväntat sig.
 • Ekonomiska faktorer Olika ekonomiska faktorer påverkar hur mycket varje företagare förväntas betala i F-skatt. Först och främst baseras skatten på den vinst som företaget tros göra och baseras givetvis på förhållandet mellan utgifter och inkomster. Utöver det så är det även möjligt att göra avdrag för egna utlägg och andra liknande saker, så till vida att man kan motivera dem som företagskostnader givetvis. Som mest kan man som företagare få ett avdrag på 25% för de egenavgifter som uppstår i samband med driften av ens företag. När man har gjort sina avdrag så har man förhoppningsvis kvar ett överskott. Det är det överskott som Skatteverket sedan baserar uträkningen på av den F-skatt som skall betalas in till dem.

För att beviljas F-skatt behöver verksamheten:

 1. Fördelar:
 2. Vara självständig
 3. Drivas varaktigt
 4. Ha ett vinstsyfte
 1. Nackdelar:
 2. Kund behöver inte betala dina socialavgifter och din skatt.
 3. Man kan ta in fler jobb eftersom många kunder kräver att man ska ha en registrerad F-skatt för att få utföra arbeten för dem.
 4. Gör man även momsregistrering i samband med registrering så kan man göra momsavdrag på inköp till sin verksamhet.
 5. Att ha en registrerad F-Skatt är en kvalitetsstämpel som visar att Skatteverket anser att man är lämplig som näringsidkare.

Innehåll

imgStarta Enskild firma
img

Följ oss här

img img img img