Få stöd till att starta företag

6 October, 2021by Stefan Karlsson

När du tar första klivet ut i arbetslivet är det inte lätt. Många står inför sitt livs största utmaning. Du kanske precis har gått ut gymnasiet eller har flytt till Sverige från ett annat land. Du har ett begränsat kontaktnät och är osäker på var du ska vända dig för att få stöd. Inte minst ekonomiskt. Det är ju trots allt en förutsättning för att kunna överleva dagen. Att sätta mat på bordet. Men det finns goda möjligheter för dig att få en bra start på arbetsmarknaden. Även om du har svårt att konkurrera om jobben som anställd. Du kan starta företag. Det är till och med möjligt att få hjälp från staten att göra detta. Det kan du få genom att delta i programmet som kallas stöd till start av näringsverksamhet. Detta ger dig bidrag till din försörjning under uppstarten. Men du måste veta hur, så häng med nu.

Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för att få ut svenskar på arbetsmarknaden i största möjliga mån. Det är din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen som bedömer först vilka förutsättningar du har att få ett arbete. Arbetsförmedlaren utgår från dina erfarenheter och det yrkesområde du söker arbete inom. Men arbetsförmedlaren tar också hänsyn till den konjunktur som råder. Du måste ha goda förutsättningar att driva företag. Det betyder att verksamheten ska kunna ge tillfredsställande lönsamhet och en varaktig sysselsättning.

 

Krav på dig som ska starta företag

Du som söker stöd för att bli egen företagare måste dessutom uppfylla krav som ställs från myndigheterna. Du måste antingen vara minst 25 år, anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och i behov av fördjupat stöd. Alternativt kan du vara ung och ha en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan. Men det är också möjligt att vara 18 år och stå långt från arbetsmarknaden på grund av särskilda skäl. Utöver detta kan du få stöd beviljat om du är minst 20 år och uppfylla villkoren för att delta i jobbgarantin för ungdomar. Ett av de kriterier som också är legitimt för att få stöd är att delta i jobb- och utvecklingsgarantin.

Starta företag är däremot ingen enkel match och många gånger kan det behövas hjälp utifrån. Ett billigt sätt att komma igång är att välja att starta en enskild firma. Den enklaste formen av företag att starta upp. Om du vill veta mer om hur du gör för att komma igång med en enskild firma kan du läsa mer om detta på starta-enskildfirma.se.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.