7 minutes läsning

VAD ÄR ETT HANDELSBOLAG?

Ett handelsbolag blir en egen juridisk person när man bildar det. Skillnaden mellan ett handelsbolag och ett aktiebolag är att ansvarsbördan hamnar på delägarna i handelsbolaget. Det vill säga att ägarna av handelsbolaget har ett solidariskt ansvar vilket innebär att alla bolagsmän har ett personligt ansvar och kan tvingas att betala för företagets skulder privat, oavsett vilken av delägarna det är som har orsakat skuldsättningen.

I ett aktiebolag så är det själva bolaget som är en juridisk person och delägarna av aktiebolaget har inte något solidariskt ansvar utan det är bolaget som går i konkurs om det drar på sig skulder.

Orsaken till att många väljer att starta ett handelsbolag trots detta är för att man saknar aktiekapitalet att gå in med men vill starta ett bolag tillsammans med en eller flera personer/juridiska personer. Dessa kallas bolagsmän och driver företaget under ett gemensamt namn. Ägarna av bolaget beskattas för sina vinstandelar och bolaget i sig beskattas därför inte.

När man startar ett handelsbolag så räcker det rent juridiskt med en muntlig överenskommelse sinsemellan, men det är rekommenderat att man skriver ett kompanjonsavtal där det klart och tydligt står vad man har kommit överens om och vem som ansvarar för vad.

Att bolaget är en egen juridisk person kan låta tjusigt och tilltalande men det är bra om man läser på vad företagsformen verkligen innebär innan man blir kompanjon med någon. I värsta fall så lämnar en av delägarna i ett knivigt läge och kvar står man som den enda delägaren med de potentiella skulder företaget ådragit sig. Läs på om vad som gäller och kontakta gärna oss om du har några frågor.

Många väljer handelsbolag som bolagsform just eftersom man inte behöver ordna fram aktiekapitalet på 25 000kr. Vilket är något man måste ha om man ska starta ett aktiebolag. När man märker att verksamheten går bra och man ordnat 25 000kr så är det dock läge att gå över till ett aktiebolag istället.

Fördelarna med ett handelsbolag ligger i att det är relativt enkelt att starta och man behöver inte startkapitalet. Sedan är det trevligt att dela både ansvar, tankar och idéer med en kollega som har precis samma mål som du själv har.

HUR BESKATTAS ETT HANDELSBOLAG?

Handelsbolaget i sig beskattas inte för den vinst som bolaget gör. Istället sker beskattningen på varje delägares andel av vinsten. Som delägare kan du ta ut pengar ur bolaget under årets gång, men precis som med alla andra bolagsformer kommer man inte ifrån beskattningen.

Schablonavdrag

När det kommer till att räkna ut skatter och avgifter i ett handelsbolag så baseras detta på företagets överskott som man har fått under året. För att täcka egenavgifter får man dock göra ett schablonavdrag eftersom egenavgifterna är avdragsgilla. För att det ska gå att använda sig av det här avdraget så behöver dock näringsverksamhetens överskott ligga på 40 000kr och taket på avdraget ligger på 15 000kr. Ligger man under 40 000kr i redovisat överskott så får man göra ett avdrag på 7.5% av inkomsten.

Hur man kan påverka skatten i ett handelsbolag

Precis som med aktiebolag och enskilda näringsverksamheter kan man påverka hur mycket i skatt man ska betala genom att använda sig av en periodiseringsfond. Detta gör att man kan skjuta upp beskattningen av en del av vinsten. Man kan dock bara skjuta på beskattningen i upp till sex år.

Använder man sig istället för en expansionsfond så ger det handelsbolaget möjlighet att betala låg skatt på vinster om man väljer att inte plocka ut dem, utan istället väljer att återinvestera pengarna i företaget.

Positiv räntefördelning är en annan metod man kan använda sig av för att få lägre skatt. Om du satsar dina pengar i företaget eller låter redan beskattade pengar ligga kvar i företaget så kan du få en möjlighet att betala 30 procent i inkomstskatt. Det är bra att utnyttja positiv räntefördelning så att du kan kvitta dessa med inkomster om det är så att du uppnått en inkomst som ligger på gränsen för högre marginalskatt.

Begränsa egna uttag

En annan sak som är bra att göra är att du försöker begränsa dina privata uttag och aldrig överskrider somman av vinsten som man deklarerar plus egenavgifterna och eventuell expansionsfondskatt. Om man aldrig tar ut mer i lön än så, så kan man vara lugn för att man kan utnyttja alla avsättningar som man får göra i deklarationen.

När det gäller beskattningen i ett handelsbolag så finns det en del att tänka på. Det kan vara väl värt att läsa på om vad man kan göra för avdrag och inte, och samtidigt inte ta ut för mycket pengar i egen lön. Du vill antagligen inte betala mer skatt än vad som krävs, som de flesta andra i vårt avlånga land.

Om du vill registrera ett handelsbolag för F-skatt som redan existerar så kan du göra det här på vår hemsida, vi kan givetvis hjälpa till med både etableringen av handelsbolaget hos Bolagsverket och registreringen av F-skatt för ert handelsbolag.

Tips: Om det är så att du driver verksamhet i två olika handelsbolag och det ena bolaget går med förlust så bör du lägga över verksamheten i ett och samma bolag, eftersom underskott i det ena bolaget inte går att kvitta mot överskott i det andra.

HUR STARTAR JAG ETT HANDELSBOLAG?

Fördelen med att starta ett handelsbolag är att det inte behöver bli särskilt dyrt eftersom du inte behöver något aktiekapital. Man behöver dock vara minst två personer eller juridiska personer som startar bolaget tillsammans. Viktigt att tänka på är att man delar på risken så valet av vem som ska bli din kompanjon är väldigt viktigt.

 • Hur registrerar jag ett handelsbolag? Att starta ett handelsbolag kan man göra gratis på verksamt undantaget offentliga avgifter. Starta-handelsbolag är en tjänst som vi utvecklat för att registreringen av ditt handelsbolag ska vara så smidig, billig och okomplicerad som möjligt för dig och din/dina kompanjoner.
 • Vem kan starta ett handelsbolag? Huvudregeln är att bolagsmännen behöver vara 18 år, men du kan vara mellan 16 och 18 år om du har samtycke från förmyndare och överförmyndare. Du behöver även vara konkursfri och inte ha några skatteskulder.
 • Vad behöver jag göra när jag beställer ett handelsbolag genom er? Du kommer att få ett SMS och ett mail när registreringen är klar för signering. Det enda som du behöver göra då är att logga in med ditt bank-id och signera samt betala Bolagsverkets handläggningsavgift.
 • Vad är kostnaden för registrering i Bolagsverket? Registreringsavgiften till Bolagsverket är 1100 kronor via deras e-tjänst. Hjälper vi dig med ansökan via blankett till Bolagsverket tar dem en avgift på 1400 kronor.
 • Vilket namn kan jag välja för mitt handelsbolag? Bolagsverket ställer vissa kriterium när det kommer till namnet på bolaget. Namnet får inte vara för likt ett annat registrerat namn på ett bolag och det får inte sakna särskiljningsförmåga. Vi hjälper dig givetvis att komma fram till ett bra namn för din verksamhet om så önskas.
 • Hur ansöker jag om F-skatt? När du registrerat ditt handelsbolag hos Bolagsverket så är det dags att registrera bolagets F-skatt. Detta är något vi kan hjälpa till med och när man går igenom oss undviker man även att få för hög preliminärbeskattning. Om du vill få hjälp med att registrera F-skatt så kan du göra en beställning direkt här på vår hemsida, eller kontakta oss via kontaktformuläret eller per telefon om du har några frågor som du vill ställa innan vi påbörjar registreringsprocessen.
 • Vad blir mitt organisationsnummer? Handelsbolags organisatisationsnummer börjar alltid på 96 övriga siffror i följden kommer du att se i ditt registreringsbevis som du får från Bolagsverket när processen är klar med dem.
 • Hur registrerar jag ett handelsbolag? Att starta ett handelsbolag kan man göra gratis på verksamt undantaget offentliga avgifter. Starta-handelsbolag är en tjänst som vi utvecklat för att registreringen av ditt handelsbolag ska vara så smidig, billig och okomplicerad som möjligt för dig och din/dina kompanjoner.
 • Vem kan starta ett handelsbolag? Huvudregeln är att bolagsmännen behöver vara 18 år, men du kan vara mellan 16 och 18 år om du har samtycke från förmyndare och överförmyndare. Du behöver även vara konkursfri och inte ha några skatteskulder.
 • Vad behöver jag göra när jag beställer ett handelsbolag genom er? Du kommer att få ett SMS och ett mail när registreringen är klar för signering. Det enda som du behöver göra då är att logga in med ditt bank-id och signera samt betala Bolagsverkets handläggningsavgift.
 • Vad är kostnaden för registrering i Bolagsverket? Registreringsavgiften till Bolagsverket är 1100 kronor via deras e-tjänst. Hjälper vi dig med ansökan via blankett till Bolagsverket tar dem en avgift på 1400 kronor.
 • Vilket namn kan jag välja för mitt handelsbolag? Bolagsverket ställer vissa kriterium när det kommer till namnet på bolaget. Namnet får inte vara för likt ett annat registrerat namn på ett bolag och det får inte sakna särskiljningsförmåga. Vi hjälper dig givetvis att komma fram till ett bra namn för din verksamhet om så önskas.
 • Hur ansöker jag om F-skatt? När du registrerat ditt handelsbolag hos Bolagsverket så är det dags att registrera bolagets F-skatt. Detta är något vi kan hjälpa till med och när man går igenom oss undviker man även att få för hög preliminärbeskattning. Om du vill få hjälp med att registrera F-skatt så kan du göra en beställning direkt här på vår hemsida, eller kontakta oss via kontaktformuläret eller per telefon om du har några frågor som du vill ställa innan vi påbörjar registreringsprocessen.
 • Vad blir mitt organisationsnummer? Handelsbolags organisatisationsnummer börjar alltid på 96 övriga siffror i följden kommer du att se i ditt registreringsbevis som du får från Bolagsverket när processen är klar med dem.
 1. Fördelar:
 2. Enkelt och billigt att starta
 3. Inget krav på kapital
 4. Ganska enkla regler för redovisning
 5. Man kan låna handelsbolagets pengar till privata omkostnader
 1. Nackdelar:
 2. Det solidariska personliga ekonomiska ansvaret för respektive delägare
 3. Handelsbolaget kan drabbas av en delägares privata ekonomi
 4. Lätt att blanda ihop handelsbolagets ekonomi med den privata
 5. Konflikt mellan delägare kan uppstå om företagets ekonomiska förehavanden

Innehåll

imgStarta Enskild firma
img

Följ oss här

img img img img