Stöd av saluvagnslicens och betala trängselskatt

7 October, 2021by Stefan Karlsson0

I olika typer av företag finns det behov av olika saker. I vissa branscher är fordon av stor betydelse för att verksamheten ska kunna fungera. Starta-Företag.se skrev nyligen om den svenska fordonsskatten. Mer om den kan du läsa här. Men det finns fler skatter relaterade till fordon. En annan är trängselskatt. Denna skatt tas ut i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. När du ska starta företag med koppling till yrkestrafik är detta bra att känna till.

Trängselskatt tas ut i Stockholm och Göteborg med syftet att förbättra framkomligheten och miljön. Men även att bidra till finansiering av infrastrukturen. Det är bilisterna som betalar denna skatt. Trängselskatt ska betalas för bilar som är införda i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. Eller som brukas med stöd av saluvagnslicens. I praktiken fungerar det alltså så att när en skattepliktig bil passerar en betalstation för trängselskatt inträder skattskyldighet. Bilägaren vid tillfället då bilen passerar betalstationen ska betala skatt. Ägare är den som är, eller bör vara, upptagen i vägtrafikregistret som ägare för bilen.

saluvagnslicens

Om det är en bil som används med stöd av saluvagnslicens, är det den som har licensen som är skatteskyldig. När någon har saluvagnslicens menas att denne yrkesmässigt tillverkar, transporterar, handlar med fordon eller släpfordon. Detta är bra att veta för dig som är företagare i denna typ av bransch. Som ägare anses även den som är upptagen i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

Samtliga passager som görs med en viss bil under en kalendermånad sammanställs av Transportstyrelsen till ett beslut som skickas till den skattskyldige månaden därefter. Först när skattebeslutet är fattat kan du betala in skatten. Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast den sista dagen i månaden efter den månad som skattebeslutet fattades. Den som är skattskyldig ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid även om han eller hon inte får något inbetalningskort från Transportstyrelsen.

Men om skatten inte betalas i tid tas det ut en tilläggsavgift på 500 kronor. Bilen får inte användas om det finns obetald trängselskatt och tilläggsavgift som uppgår till mer än 5 000 kr och det har gått minst sex månader från den dag då ett belopp överstigande 5 000 kr senast skulle ha betalats.

Betala skatten när du ska starta företag

När du skall starta företag och betala dina skatter är det viktigt att du är registrerad för F-skatt. Det visar på att du betalar dina skatter och avgifter som företagare. Mer om F-skatt och hur du redovisar dina skatter kan du läsa på F-skatt.se.

Stefan Karlsson

Leave a Reply

Your email address will not be published.

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.