Vad behöver en faktura innehålla för att vara korrekt upprättad?

6 October, 2021by Stefan Karlsson

För att en faktura ska vara fullständig och därmed korrekt upprättad för att accepteras av Skatteverket vid en eventuell granskning så ska den innehålla vissa delar som ska finnas oavsett vad det är du säljer och hur din verksamhet ser ut. Det är alltså krav på viss formalia på en faktura.

 

Datum för utfärdande

Det är alltså viktigt att fakturan innehåller information om när varan eller tjänsten utfördes eller såldes.

 

Löpnummer

En faktura ska ha ett löpnummer eller också ofta kallat fakturanummer. Detta nummer ska i sig vara specifikt för företaget så att det ej kan förekomma fler fakturor med samma nummer. Det ska alltså vara unikt och följa en kronologisk ordning för att kunna följa upp. Detta gör att fakturaprogram i många fall är viktigt då du själv slipper tänka på nummerföljd då det sköter sig självt. Jämfört med upprättande i excel exempelvis.

 

Säljarens momsnummer

Det är viktigt att du som säljare har ditt momsregistreringsnummer angivet på fakturan för att kunderna ska kunna utnyttja sin eventuella avdragsrätt för moms.

 

Namn och adress på den som säljer respektive köper

Det ska av fakturan framgå vem det är som har sålt något och vem det är som köpt något. Detta är så klart också en del i ledet för att kunna följa upp i efterhand om saker och ting faktiskt har skett. Därav fullt naturligt att detta anges på en faktura.

 

Hur mycket och vad det är som har sålts

Om du säljer varor ska det av fakturan framgå vad det är du sålt till kunden. Det ska också framgå hur mycket du sålt till kunden, och vad det är för någon typ av vara. Säljer du däremot tjänster så är det typen av tjänsten som ska specificeras. Gärna så utförligt som möjligt med eventuell tidsåtgång angiven om tillämpligt.

 

Datum för leverans

Om det är en tjänst som utförts eller en vara som levererats vid ett tillfälle så ska det anges på fakturan. Dett för att det i många fall inte faller samma med samma dag som fakturadatum. Oavsett fakturadatum ska dock leveransdatum framgå av fakturan.

 

Fördelning av kostnad och mervärdesskatt

Kostnaden för vad som sålts ska specificeras och även vilken momsklass denna hamnar i. Moms och kostnad ska redovisas var för sig så att det går att urskilja hur stor del som är av varje. Det ska också framgå om det är 0 %, 6 %, 12 % eller 25 % moms på det som sålts.

 

Diverse övriga uppgifter

I övrigt finns det vissa diverse uppgifter som kan behövas anges beroende på fall till fall. Säljer du exempelvis till företag som är momsregistrerade i annat EU-land så ska du ej debitera någon moms samt att texten ”Reverse Charge” eller ”VAT reverse” eller dylikt ska framgå på fakturan. Därutöver behöver också motpartens giltiga momsnummer framgå för att det ska godkännas.

Omvänd skattskyldighet är ett annat begrepp som också framgår relativt ofta på fakturor när det avser byggarbete. Detta måste också anges på fakturan samt noll i moms eftersom momsen då betalas och rapporteras av motparten istället.

Stefan Karlsson

SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Följ oss
Sociala medier
SBF
Svensk Bolagsförmedling
Svensk Bolagsförmedling är Sveriges ledande start-up konsult. Med över 10 års erfarenhet, stort kontaktnät och branschens skarpaste rådgivare hjälper vi stora som små start-ups att uppnå sin fulla potential med skräddarsydda handlingsplaner och smart branding.
Kom i kontakt
Följ oss på sociala medier

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.

Copyright by Svensk Bolagsförmedling. All rights reserved.